Vårt koncept

Lärarens roll i skolan

Läraren har en central roll på Nordic International School och vi är noga med vilka som får bli lärare hos oss. Här arbetar lärare som brinner för läraryrket och för att undervisa och hjälpa eleverna att utvecklas, kunskapsmässigt och socialt.

Tvåspråkiga lärare

Alla lärare ska behärska det engelska språket. Lärargruppen ska bestå av en kombination av lärare med svensk lärarlegitimation och lärare med utländsk behörighet.

Ett gemensamt arbetssätt i klassrummet

Våra skolor har ett gemensamt förhållningssätt och arbetar utifrån evidensbaserade metoder och arbetssätt. Vi har exempelvis tagit fram ett antal principer för vad en lektion ska innehålla när det gäller arbetsformer och metoder. Vi har en öppen dialog kring framgångsrika arbetssätt och lägger stor vikt vid kompetensutveckling.

Tydliga ledare

Den viktigaste rollen för en lärare hos oss är att vara en undervisande lärare och en ledare i och utanför klassrummet. Med höga förväntningar, väl genomarbetade undervisningsmetoder samt professionellt organiserade lektioner, säkerställer vi att elevernas kunskapsutveckling maximeras. Det handlar om att med kreativitet, dialog och feedback skapa intresse för sitt ämne, utmana eleverna och om att få dem att vilja lära sig och prestera goda resultat.

Goda förebilder

Läraren har också en viktig social roll när det kommer till att vara en god förebild som får elevernas respekt och förtroende. Här ingår ett propert yttre med formella kläder och en inställning att alla ska leva upp till de förhållningssätt och regler som vi har kommit överens om. Den elev som gör något bra ska bli uppmärksammad och uppmuntras medan det ska vara konsekvenser för den elev som bryter mot de gemensamma reglerna eller inte uppför sig på ett acceptabelt sätt. En viktig del i att vara en god förebild är även att visa att man bryr sig om eleverna, att våga ta tag i små och stora problem och att inte ”lämna eleverna i fred”.

Lärare på Nordic International School förväntas ha en kontinuerlig kontakt med elevernas vårdnadshavare som förväntar sig tät och regelbunden återkoppling samt information om elevens utveckling, prestationer och eventuella problem eller utmaningar.

”På Nordic International School får varje elev möjligheten att lära och utvecklas.”

  • Mr Gabriel Gonzales: Socialpedagog