För elever och vårdnadshavare

Försäkringar

Vi har en olycksfallsförsäkring hos Trygg-Hansa som gäller våra elever.

Olycksfallsförsäkring

Om en elev skadar sig på skoltid ska vårdnadshavare anmäla skadan till Trygg-Hansa. Kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Trygg-Hansa.

Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Försäkringstagare: Watma Education AB

Omfattning: Under skoltid samt under den direkta färden till och från skolan.

Försäkringsnummer: 87365

APL/praktik: Försäkringen gäller även under praktikperioden/ APL samt direktfärden till och från APL-platsen.

Skadeanmälan

Via Trygg-Hansas kundservice på 0771-111 110. Deras öppettider är vardagar kl. 8:00-17:00.