För elever och vårdnadshavare

Läsårsinformation

När börjar terminen och när är det höstlov och påsklov? Här hittar du alla våra läsårstider. Ytterligare studiedagar kan komma att läggas in under läsåret. Sidan uppdateras löpande.

Höstterminen 2024

19 augusti – 20 december

Skolstart: 19 augusti
Studiedagar:
23 september, 4 november
Höstlov: vecka 44
Skolavslutning: 20 december

Vårterminen 2025

8 januari – 13 juni

Skolstart: 8 januari
Sportlov:
vecka 9
Studiedagar: 3 mars
Påsklov: vecka 17
Helgdag, skolan stängd: 18 april, 1-2 maj, 29-30 maj, 6 juni
Skolavslutning: 13 juni

Söker du mer information?

Du som redan har ett barn på Nordic International School kan hitta mer information om till exempel:

  • Houseaktiviteter
  • Temadagar
  • Högtider i skolan
  • Elevrådsmöten
  • Föräldramöten
  • Schema för nationellaprov
  • Junior clubs och mycket mer…

via den fullständiga kalendern som finns för elever och vårdnadshavare i SchoolSoft.