Toppbetyg när första 9:orna lämnar Nordic International School Karlstad

pressrelease

2020-06-12, 08:00

Med ett meritvärde på 295,4 poäng och 100 procent elever behöriga till gymnasieskolan ser det ut som att Nordic International School placerar sig betygsmässigt i topp bland Karlstads grundskolor, när den första kullen elever i årskurs 9 går ut från skolan den 12 juni 2020.

Betygsutfallet för de första eleverna som våren 2020 går ut årskurs 9 från Nordic International School Karlstad är med 295 poäng en bra bit högre än genomsnittet för hela Karlstad kommun som var 233,6 poäng (våren 2019 enligt senast tillgängliga officiella statistik från Skolverket). I Sverige som helhet var genomsnittligt meritvärde för avgångseleverna (årskurs 9) 229,8 poäng (våren 2019).

Samtliga elever i årskurs 9 vid Nordic International School Karlstad går ut med behörighet till gymnasieskolan, vilket kan jämföras med kommunsnittet på 89,5 procent och genomsnittet i riket på 84,3 procent (2019).

Likaså är andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen 100 procent, vilket kan jämföras med kommunens genomsnitt på 80,7 procent och genomsnittet i riket på 75,5 procent (2019).

– Jag är väldigt stolt över de studieresultat som våra första avgångselever har uppnått, tack vare bra grundkunskaper från tidigare skolor, eget hårt arbete och stöd av duktiga lärare och ett arbetssätt med tydligt fokus på kunskapsutveckling och ordning och reda, säger Emil Wallin, rektor vid Nordic International School Karlstad.

Utfall 2019 (Skolverket/Siris) Typ av huvudman Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen Andel (%) behörig yrkesprog. Genomsnittligt meritvärde (17)
Nordic Karlstad (2020) Enskild 12 100% 100% 295,4
IES Karlstad Enskild 152 92,1 ~100 266,3
Rudsskolan Kommunal 151 88,7 95,4 243,8
Mariebergsskolan Kommunal 113 79,6 87,6 238,1
Karlstad kommun, genomsnitt Samtliga 80,7 89,5 233,6
Ilandaskolan Öst Kommunal 145 84,8 92,4 233,3
Thoren Framtid Karlstad Enskild 49 71,4 ~100 228,9
Hultsbergsskolan 7-9 Kommunal 57 75,4 87,7 224,2
Norrstrandsskolan Terra Ignis Kommunal 88 77,3 88,6 221,0
Norrstrandsskolan Ventus Aqua Kommunal 81 75,3 84,0 216,8
Nyeds skola Kommunal 31 74,2 ~100 215,5
Frödingskolan Kommunal 50 58,0 72,0 206,4
Vålbergsskolan 4-9 Kommunal 41 73,2 73,2 190,6
Ilandsskolan Väst Kommunal .. . . ..


*Den jämförande statistiken avser utfall VT19 eftersom utfallet för VT20 ännu inte publicerats i Skolverkets databas.