Stort intresse för att arbeta på Nordic International School i Karlstad

pressrelease

2018-03-26, 08:00

Nordic International School har påbörjat sin rekrytering till höstens skolstart i Karlstad och intresset har varit stort för skolan som fått nästan 200 sökande till 10 tjänster.

– Förra veckan hade vi möjlighet att träffa ett 50-tal personer för intervjuer. Jag är överväldigad över det stora intresset, kompetensen och engagemanget. Vi bedömer att vi har möjlighet att enbart rekrytera behöriga lärare och det är få skolor förunnat att få till en så gynnsam start, säger Christine Karmfalk, VD för Nordic International School.

De sökande får information om skolans internationella verktyg från IMYC och GL Education. Förutom ordning och reda ska dessa säkra att lärarna använder sig av den senaste forskningen i sin undervisning. Dessutom står obligatorisk kompetensutveckling på schemat, två timmar per vecka, för samtliga lärare. Kompetensutvecklingen ansvarar koncernens avdelning Lärarverket för, en satsning som Christine tror är väldigt attraktiv för lärare.

– Många av de som sökt tjänsterna har uttryckt uppskattning över möjligheten att få utvecklas och utmanas i sitt arbete. Lärarverket har en egen metod som bygger på pedagogisk forskning och utvärderas av forskare från Linköpings universitet. Att det finns en metod och en organisation kring detta borgar för att kompetensutveckling verkligen blir av och inte drunknar i den hektiska vardag som lärare normalt befinner sig i.

Skolans lokaler på Orrholmsgatan 4 renoveras just nu för att i augusti vara redo att ta emot de elever som blivit antagna till skolan. Skolan planerar att till hösten ha drygt 130 elever på skolan för att sedan utöka elevantalet årligen tills den är fullt utbyggd med ca 480 elever. Intresset bland elever och vårdnadshavare har varit stort sedan skolan i höstas gick ut med att de fått tillstånd av Skolinspektionen att starta en skola i Karlstad.