Ordning och reda och bra lärare på Nordic International School i Karlstad

pressrelease

2020-05-27, 14:00

Nordic International Schools profil med ordning och reda, engelska som arbetsspråk och bra lärare, får toppbetyg i skolans interna kvalitetsuppföljning bland elever och vårdnadshavare. Resultaten bekräftas även av utfallet i Skolenkäten som Skolinspektionen genomför där utfallet på frågan om man skulle rekommendera Nordic International School till andra, ligger på 9,1 vilket är avsevärt högre än riksgenomsnittet på 7,6.

Nordic International School genomför varje år omfattande enkäter bland elever och vårdnadshavare. Årets enkät som genomfördes under vårterminen visar att såväl elever som vårdnadshavare vid Nordic International School i Karlstad är mycket nöjda med skolan. På frågan om man kan rekommendera sin skola till andra svarar eleverna 4,2 och föräldrarna 4,8 på en 5-gradig skala. När samma fråga ställdes av Skolinspektionen i den nationella Skolenkäten under hösten var utfallet bland eleverna i årskurs 9 på Nordic International School Karlstad i genomsnitt 7 på den 10-gradiga skalan, vilket kan jämföras med genomsnittet för alla Sveriges skolor som var 5,7.

– Som rektor är jag glad över de resultat vi når bland elever och föräldrar på årets kvalitetsenkäter och det sätter också standarden för den nivå vi som skola strävar efter att vara och det förbättringsarbete vi ständigt arbetar med, säger skolans rektor Emil Wallin.

Årets interna kvalitetsenkät visar också att eleverna i hög grad trivs i sin skola (4,4), känner sig trygga (4,5) och tycker att skolan har bra lärare (4,2). De upplever också att det är studiero på lektionerna (4,2) och att de får reda på hur det går i skolarbetet (4,5). Eleverna uppskattar skolans tydliga ordningsregler (4,3) och att det är mycket engelska i skolan (4,6). Eleverna upplever också att skolan har en bra sammanhållning (4,3).

Vårdnadshavarna upplever också i hög grad att deras barn trivs i skolan (4,6) och de känner att skolan lever upp till deras förväntningar (4,7). De tycker att skolan har bra lärare (4,6), att det är ordning och reda på skolan (4,7) och att deras barn känner sig trygga i skolan (4,8). Vårdnadshavarna upplever också att barnen har en stimulerande lärmiljö i skolan (4,5) och att skolan tar hänsyn till deras barns tankar och åsikter (4,4).

I Skolenkäten som genomfördes av Skolinspektionen hösten 2019 gav vårdnadshavarna till barn på Nordic International School Karlstad betyget 9,1 jämfört med 7,6 i riket, på frågan om de skulle rekommendera sitt barns skola till andra. På frågan om skolans personal uppträder enigt när det gäller att upprätthålla skolans ordningsregler var utfallet 10 av 10 bland vårdnadshavarna på Nordic International School Karlstad, jämfört med 7,2 i riket som helhet.

Presskontakt