Nordic International School får tillstånd att etablera grundskolor i Karlstad, Malmö och Solna

pressrelease

2017-10-25, 08:00

Skolinspektionen har beviljat Nordic International School tillstånd att starta grundskolor för årskurserna 4–9 med internationell profil i Karlstad, Malmö och Solna. Planerad skolstart är höstterminen 2018.

Vi är oerhört stolta och glada över förtroendet vi fått av Skolinspektionen att starta fler grundskolor runt om i Sverige”, kommenterar Christine Karmfalk, VD för Nordic International School. ”De ställer väldigt höga krav på den som ska starta skola när det gäller pedagogik, organisation, elevhälsa och ekonomi”, fortsätter hon.

Den internationella profilen hos Nordic International School innebär bland annat att cirka hälften av undervisningen sker på engelska. Skolan kommer rekrytera svenska och internationella lärare. Utöver detta har eleverna möjlighet att ta internationella GCSE-examina i matematik och engelska. Skolan kommer följa den svenska läroplanen kompletterad med en internationell undervisningsmodell som kallas IMYC.

”Internationella examina och IMYC öppnar upp möjligheten för våra elever att läsa vidare på skolor över hela världen”, säger Christine Karmfalk.

Nordic International School särskiljer sig även från andra skolor genom höga krav på ordning och reda, goda studieresultat och nytänkande pedagogik.

”Våra elever följer en klädkod vilket innebär att vi tillhandahåller kläder de använder i skolan”, berättar Christine Karmfalk. ”Vi vill på så sätt förstärka känslan av en internationell skola. Vidare har vi så kallade hus-system där eleverna tillsammans tävlar om poäng för ordning & reda. Vi tror på att uppmuntra och belöna gott uppförande”, fortsätter hon.

Höga ambitioner i klassrummen, täta uppföljningar av elevernas resultat och kontinuerliga resultatrapporter till vårdnadshavarna ska säkerställa att eleverna lyckas med sin skolgång. Vidare utbildas lärarna i ”classroom management” liksom det senaste inom pedagogisk forskning.

Nordic International har startat sin första skola i Sverige. Rektor Steven Battye säger såhär:

Establishing the first Nordic International has allowed me, with full support of the Company, to create a school that will provide a different kind of education, one that is student-centred, more forward thinking and certainly different from the education currently available”.

Under höst/vinter kommer det hållas informationsmöten för intresserade elever och vårdnadshavare. Rektor och övriga medarbetare kommer rekryteras under våren.

Gällande lokaler utvärderas flera olika lägen på respektive ort. Ambitionen är att ha skolornas lokaliseringar klara under hösten 2017.