Högst meritvärde i kommunen för Nordic International School Karlstad våren 2021

pressrelease

2021-06-18, 07:15

Årets avgångselever vid Nordic International School Karlstad nådde högst meritvärde i Karlstad kommun våren 2021*. Betygsutfallet för avgångseleverna våren 2021 vid Nordic International School Karlstad är med 278,2 poäng en bra bit högre än genomsnittet för hela Karlstad kommun som var 233,6 poäng (våren 2019 enligt senast tillgängliga officiella statistik från Skolverket).

Eleverna utmärker sig dessutom med 100 procents behörighet till gymnasiet, vilket också är bäst i kommunen. Det kan jämföras med kommunsnittet på 89,5 procent och genomsnittet i riket på 84,3 procent (2019).

Andelen elever som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen var 93,7 procent, vilket är bäst i kommunen och kan jämföras med kommunens genomsnitt på 80,7 procent och genomsnittet i riket på 76,1 procent (2020).

– Jag är väldigt stolt över hur hårt årets avgångselever kämpat för att nå så här fina studieresultat. Läsåret 2020/21 har i hög grad präglats av den pågående pandemin och inneburit stora utmaningar för oss alla på skolan, säger Emil Wallin, rektor vid Nordic International School Karlstad.

I Sverige som helhet var det genomsnittliga meritvärdet för grundskolans avgångselever 231,1 poäng och andelen med gymnasiebehörighet var 85,6 procent (2020).

*Jämförelser gjorda med senaste tillgängliga statistik från Skolverket, VT 2019.

Presskontakt

Mr Emil Wallin

Rektor Nordic International School Karlstad and Trollhättan emil.wallin@nordicinternational.se 070-818 11 08